AddToAny

+ + ค้นหาได้ที่นี่ + +

การเขียนลูปกลองแดนซ์ 156 ใน FL Studio

*** โปรดปรับ BPM ให้อยู่ที่ 150-160  ***

 ------------------------------------------------------

ลูปที่ 1


ลูปที่ 2


ลูปที่ 3 


  ------------------------------------------------------

ลูปท่อนส่ง 1


ลูปท่อนส่ง 2 


 ------------------------------------------------------

นำทั้งหมดมาเรียงกัน


 ------------------------------------------------------

เครดิต : goal